15% korting én dubbele punten sparen voor Basketiers!

Basketiers doet mee met het spaarsysteem van Intersport Luising: bij elke aankoop krijg je spaarmunten die je in een spaarbuis t.b.v. Basketiers kan storten!

We zijn erg blij met deze manier van sponsoren!

Aankomende maandag-en dinsdagavond van 19.00-21.00 uur krijg je 15% korting op de gehele collectie incl de najaarscollectie en krijg je dubbele munten bij je aankoop! Spek de vereningskas en doneer die munten aan Basketiers bij je aankoop bij Intersport Luising!

ALGEMENE VERGADERING maandag 10 juni

Na het zeer geslaagde familietoernooi en de BBQ is het basketball seizoen is nu echt voorbij bij Basketiers.
Morgen,  maandag om 20.00 uur in de kantine  is de leden vergadering, we hopen op een grote opkomst.
AGENDA ALGEMENE VERGADERING
Het bestuur stelt de volgende agenda voor:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuring van verslag van de Algemene Vergadering van 10 december 2012.
4. Goedkeuring van actielijst  van de Algemene Vergadering van 10 december 2012
5. Behandeling jaarverslag  2012.
6. Goedkeuring van het financieel jaarverslag over 2012.
6a Verslag en verkiezing van de kascommissie.
7. Openstaande bestuursvacatures:
Verenigingsvoorzitter*
Voorzitter Wedstrijdzaken*
Voorzitter Afdeling Senioren – Recreanten – Rolstoelers*.
* Er is formeel geen bestuursverkiezing, echter het bestuur hecht er aan om deze openstaande bestuursvacatures onder de aandacht te brengen. Mogelijk zijn er geïnteresseerden.
8. Voorstel inzake vrijwilligersvergoeding binnen de vereniging.
9. Korte terugblik seizoen  2012 / 2013 en vooruitblik  seizoen 2013 / 2014.
10. Rondvraag
11. Sluiting
In de hoop je te zien op 10 juni
Met  sportieve groeten,
Mark Peters
Secretaris

Het Basketiers familie-en vrienden toernooi 2013.

Wanneer: Zondag 9 juni
Tijd : van 12.00 – 17.00 uur
Waar: in sporthal Heerenmaten te Zevenaar

Een ieder kan hier, vrijblijvend aan deelnemen.
Je kan je als team opgeven, maar zeker ook als individu.
Een team bestaat uit minimaal 5 personen.

In het familie en vriendentoernooi staan sportiviteit, spelvreugde, spelplezier hoog in het vaandel. Waarin je met elkaar op een leuke, aardige manier plezier kunt beleven aan de basketbalsport. Er wordt zonder scheidsrechters gespeeld. De score wordt bijgehouden door de teams zelf.

Lijkt het je wat om deel te nemen aan dit toernooi, geef je dan als team of als individu voor uiterlijk 30 mei op, je kunt je aanmelden via het volgende e-mail adres: basketiers@basketball.nl

Aan het toernooi zijn geen kosten verbonden.
Na afloop van het toernooi zal er een barbecue plaats vinden. Hier zijn de kosten 5 euro per persoon.

Bij opgave voor het familie en vriendentoernooi graag vermelden:
Het aantal mensen in je team
De naam van je team
De kleur waarin je team speelt
Het aantal personen dat deelneemt aan de barbecue.

We zien je aanmelding graag verschijnen,

Met sportieve groet,

Elise Esselink, Paula Jansen, Mike & Mark Peters

Zonder vrijwilligers geen Basketiers!

Beste Basketiers,

Zonder vrijwilligers geen: trainers, coaches, zaalcommissarissen, wedstrijdschema, fluitschema, financieel gezond beleid, website, facebook, materialen, zaalhuur, sponsors, technisch beleid, trainingstijden, teamindeling, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat,  kantinebeheer, stagebegeleiding, ledenwerving, F-E-Tafel cursussen, (familie)toernooi, BasketiersBarbeque, correspondentie rayon oost, etc. etc.,

Een aantal leden zijn actief, voor hun is het óók spaarzame vrije tijd, voor Basketiers gelukkig maar, want daardoor kan jij trainen en wedstrijden spelen, maar we kunnen meer hulp gebruiken!
Vooral trainers/coaches voor jeugdteams. Een aantal teams zit nog zonder….!
Je bent een paar uur per week extra kwijt  maar je helpt een team en het is ook nog leuk om te doen!

Neem contact op met Ronald Broekhuizen 0651049632
of Elise Esselink 0653589633 voor meer informatie en je mogelijkheden.

Vriendelijke groet,
Bestuur Basketiers

JU18-1 Kampioen seizoen 2012-2013

JJ18-1 Kampioen in afdeling 1e klasse, met Erik Krooshof, Jasper Kleinherenbrink, Wim Esselink, Thijs Beunk, Dion Frieling, Mike Teunissen, Douwe Hoeksema, Jan Eric Krosse, Guus Veldkamp, Sjoerd Kraus, Bart Krosse.

Gratis naar wedstrijd Matrixx Magixx- Rotterdam

Beste Basketiers,

Voor 50 leden van Basketiers (en begeleiders) heeft Matrixx Magixx 50 kaarten beschikbaar gesteld voor de wedstrijd zondag om half 4 tegen Rotterdam Basketball.

In de pauze wordt er een spectaculaire trampoline dunkshow gehouden.

http://www.challengebeuningen.nl/index.php/news

Niet leden zoals ouders betalen de normale entree.

Graag een mail terug als je naar die wedstrijd wil.  Zie ook je mail of facebook.

Spaar munten voor Basketiers bij Intersport Luising

Maandag-en dinsdagavond kan je dubbele munten sparen voor Basketiers!

Beste Basketiers,
Sinds kort kan je bij je aankoop bij Intersport Luising munten verdienen voor je vereniging. 3% van je aankoopbedrag gaat naar Basketiers als je je munten in de Basketiers buis doet! Maandag-en dinsdagavond (11 en 12  maart) is er 15% korten op de nieuwe collectie en kan je nu zelfs dubbele munten sparen. Ook is er een cadeaubon voor je vereniging te winnen als je meedoet (en wint) bij: hoog houden bal, zover mogelijk fietsen in 2 munten en zo lang mogelijk een tennisbal overslaan in 2 minuten.

Wel winnen hè

Beste Zevenaarse sportvereniging,

Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd tegen je sporters? Wat doe je als trainer als de training voor geen meter loopt? En hoe ga je als bestuurder om met lastige ouders? Kom naar de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ Een inspirerende show voor alle vrijwilligers bij sportclubs.

Donderdag 4 april 2013
Het Musiater, Zevenaar
20.00 tot 21.20 uur (zonder pauze)
Inloop vanaf 19.30 uur

Ben jij trainer, coach, begeleider, bestuurslid of scheidsrechter? Dan is deze voorstelling over het versterken van de vereniging en het begeleiden van (jeugdige) sporters echt iets voor jou. Hoe kun je met elkaar een cultuur neerzetten waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit? Deze leuke show mag je zeker niet missen!

Het verhaal dat deze avond wordt gebracht, is gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en onderbouwd met jarenlang
wetenschappelijk onderzoek. In de voorstelling spelen o.a. Bas Grevelink (Comedy Train / musical Joseph) en Ewald van Kouwen (aanvoerder van de beweging Positief Coachen). Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten in de foyer.

De sportbonden en NOC*NSF bieden jou een hoge korting aan. Zo kost een kaartje jou slechts € 5 (normale prijs € 20).Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.welwinnenhe.nl

Met vriendelijke groet,

Yvette van de Graaf
Projectmedewerker Veiliger Sportklimaat

www.veiligsportklimaat.nl

uitnodiging Zevenaar Wel Winnen he