Even voorstellen

Van harte welkom!

Op deze pagina leesje relevante informatie over onze vereniging. We denken dat het voor jou als nieuw lid van belang zal zijn. Natuurlijk kunnen we niet overal diep op ingaan. Wil je over het een of ander meer weten? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden. Hun naam, telefoonnummer en e-mailadres staan verderop op de site vermeld.

 

Onze vereniging

Basketiers 71 (kortweg Basketiers) is in 1971 opgericht.De vereniging telt op dit moment ongeveer 120 leden. We trainen op diverse dagen in verschillende zalen in Zevenaar.

Wie recreatief wil basketballen traint alleen op een van deze dagen. Wie ook wedstrijden wil spelen kan op zaterdag aan de competitie meedoen. Jaren geleden hadden we ook een rolstoelgroep, hiervoor ontbreekt vooralsnog de mogelijkheid.

 

Organisatie

Elke vereniging heeft Statuten en een Huishoudelijk Reglement (HHR basketiers’71 d.d. 25-11-2008) . Ze zijn bedoeld om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Basketiers beschikt daar dus ook over.

Elke afdeling hoort uit enige leden te bestaan, die de verschillende werkzaamheden binnen een afdeling uitvoeren. Heb je interesse om binnen het bestuur of een van de afdelingen je steentje bij te dragen? Dan verwijzen we je graag naar een van onze vermelde bestuursleden.

 

Social media

De vereniging Basketiers ’71 vindt het leuk om foto`s van wedstrijden & andere activiteiten op de website of op social media te plaatsen. Daarvoor heeft de vereniging de toestemming nodig van de leden. De vereniging mag er vanuit gaan dat deze toestemming is gegeven, tenzij een lid hiertegen bezwaar heeft gemaakt. Bezwaar maken kan via het Formulier bezwaar gebruik beeldmateriaaldat vervolgens aan het bestuur wordt gezonden (mag ook per mail). Bij gebreke van ontvangst door het bestuur van een dergelijk bericht gaat de vereniging er van uit (en mag de vereniging er ook van uit gaan) dat het betreffende lid geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van fotos van dit lid.

 

Kleding

De clubkleur van de vereniging is blauw, zowel shirt als broek. De vereniging zorgt voor wedstrijdkleding voor de competitiespelende teams. De leden die daar gebruik van maken, betalen hier jaarlijks een vergoeding voor.

 

Trainingen

Elke groep of elk team traint op een vast moment of twee vaste momenten. Groepen die wedstrijden spelen trainen in principe twee keer per week en recreanten een keer.

Leeftijdscategorieën seizoen 2018-2019

De teams worden ingedeeld volgens leeftijd en/of niveau. De leeftijdsgroepen zijn als volgt:

       
U10     jonger dan 10 jaar en ouder dan 7 jaar
U12     jonger dan 12 jaar en ouder dan 9 jaar
U14     jonger dan 14 jaar en ouder dan 11 jaar
U16     jonger dan 16 jaar en ouder dan 13 jaar
U18     jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar
U20     jonger dan 20 jaar en ouder dan 17 jaar
U22     jonger dan 22 jaar en ouder dan 19 jaar
Senioren     22 jaar en ouder

 

Social media

Via de site, Email en Facebookproberen we je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er binnen en buiten de vereniging op basketballgebied gebeurt. Zorg er dus voor dat wij altijd het juiste e-mailadres van je hebben. Wijzigt jouw e-mailadres stuur dan even een mailtje naar penningmeester@basketiers.nl en wij nemen de wijziging over.

 

Rechten en plichten

Als lid van Basketiers heb je een aantal rechten. Zoals het recht op training, het spelen in competitieverband, je laten horen op algemene vergaderingen, je stem uitbrengen, etc.

Daarnaast zijn er ook enkele verplichtingen. Zoals de plicht om aan trainingen en wedstrijden mee te doen. Afhankelijk van je leeftijd zul je nu en dan moeten tafelen. Heb je een scheids-rechtersdiploma, dan moet je af en toe fluiten. Heb je dat diploma niet en ben je 15 jaar of ouder, dan dien je een F-cursus te volgen. Tafel-, fluit- en zaaldienstbeurten staan vermeld in het wedstrijdprogramma. Dit wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven. De wedstrijdsecretaris geeft hierover met plezier nadere informatie.

 

Contributie

Ook bij onze vereniging betalen de leden contributie. Zoals het inschrijfformulier al aangaf, wordt de contributie vooraf en per kwartaal voldaan via automatische incasso.
De contributiebedragen staan hieronder vermeld per kwartaal. Ook tref je hier de hoogte van de inschrijfgelden aan. Een andere manier van betalen is alleen mogelijk in overleg met de penningmeester. In deze bedragen is de premie voor een Collectieve Ongevallenverzekering inbegrepen.

Het inschrijfgeld is variabel en hangt af van leeftijd en het wel of niet spelen van wedstrijden. 

De contributie dient dus bij vooruitbetaling te worden voldaan. Op tijd betalen betekent recht hebben op trainen en spelen. Verdere informatie over de contributie staat in de zogenaamde bevestigingsbrief. Tijdens de najaarsvergadering zal steeds een voorstel tot contributiewijziging worden ingediend. Een en ander is noodzakelijk om gelijke tred te houden met de contributiebedragen die Rayon Oost en de NBB doorvoeren.

 

Mededelingenbord

Bij de trap naar de tribune in sporthal Heerenmaten hangt een mededelingenbord voor onze vereniging. Hierop staan wetenswaardigheden, zoals het wedstrijdprogramma, standen, wedstrijdwijzigingen, uitnodigingen voor toernooien en andere evenementen. We raden van harte aan om bij elke training en wedstrijd dit bord even te bekijken!

 

Aanmelden en afmelden

Het aanmelden als nieuw lid gebeurt door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is te krijgen bij de trainer/coach, secretaris of wedstrijdsecretaris. Ook kun je het formulier downloaden van de site. De vereniging zorgt voor inschrijving bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en het Rayon Oost.

Het afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. En wel uiterlijk een maand voor het begin van een kwartaal. 

Wil je bij een andere basketballvereniging gaan spelen, dan dien je in het bezit te zijn van een zogenaamde schuldvrijverklaring. Deze verklaring moet bij de wedstrijdsecretaris worden aangevraagd en is kosteloos. Een handtekening van de penningmeester wordt pas gegeven als aan alle (financiele) verplichtingen is voldaan.

 

Betrokkenheid

Ook bij Basketiers kan het bestuur niet alle werkzaamheden uitvoeren. Daar zijn meer mensen voor nodig. Ben of ken je iemand die mee wil helpen? Er zijn voldoende taken en zaken te doen, die geen specifieke kennis van basketball vragen, maar wel andere kennis of vaardigheden.

Verdere wetenswaardigheden

Natuurlijk zijn er nog andere zaken, waar informatie over te geven is. Zoals in het voorwoord al is opgemerkt: neem gerust contact op met een van de bestuursleden: ze zijn er voor!

Een heel plezierige en sportieve tijd bij Basketiers 71 toegewenst!