Covid19 en trainingen

Beste Basketiers,

Velen van jullie zullen vanavond, net zoals wij, de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge
hebben bekeken. Wij als bestuur van Basketiers betreuren de aangekondigde maatregelen ten
opzichte van de amateursport, maar begrijpen dat in het belang van de volksgezondheid deze keuze
wordt gemaakt. De richtlijnen die gelden voor de sport op dit moment zijn:
– Alle competities worden stilgelegd.
– Trainen in contactsporten (zoals Basketball) is voor mensen van 18 jaar of ouder niet meer
toegestaan.
– Leden tot 18 jaar kunnen blijven trainen.
– De kleedkamers, douches en kantine blijven op slot.
Bovenstaande richtlijnen zijn in 1e instantie voor de periode van 4 weken. Wij verwachten morgen van
de Nederlandse Basketball Bond aanvullende toelichting en adviezen hoe nu verder.

Bovenstaande betekent naast alle competitiewedstrijden de trainingen van Heren 1, Heren 2, Dames 1
en Recreanten 1 voor minimaal 4 weken niet door zullen gaan. Als bestuur hebben we de optie
besproken om alle trainingen voor deze periode te laten vervallen, dus ook die van de jeugd tot en
met de 18 jaar, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daarin hebben wij nog geen
keuze gemaakt en willen wij graag jullie mening meenemen in de besluitvorming.

Uw mening is belangrijk voor ons!
Wij willen jullie vragen om voor vrijdag 16 oktober 17:00 uur dit formulier in te vullen. Wij zullen
vrijdagavond een beslissing nemen, op basis van de aanvullende richtlijnen van de NBB en jullie
feedback.

Voor de training van aanstaande donderdag geldt: deze gaan (voor de jeugd tot 18 jaar) gewoon door,
mocht u het niet verantwoord vinden dat uzelf of uw zoon/dochter gaat trainen dan vragen wij u een
afmelding te doen bij de trainer/coach van het team.

Wij gaan er vanuit u hiermee goed te hebben geïnformeerd, heeft u vragen of opmerkingen dan kunt
u contact met ondergetekende opnemen via steven.teunissen@basketiers.nl of 06 48 16 00 22.
Wij willen graag afsluiten met het aller belangrijkste:

Blijf gezond en let op elkaar! Alleen samen krijgen wij dit vervelende Coronavirus onder controle!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Basketiers’71

Steven Teunissen
Voorzitter a.i.